آموزش چسباندن طرح به چوب (تصويري)

ارسال شده در: آموزش, هنرهاي چوبي | ۰

در اين ويديو آموزش چسباندن طرح به چوب با چسب كاعذي را ياد ميگيريد.
وسايل لازم:چسب چوب چسب كاغذي ليسه.